OFERUJĘ

Na „papierze”  

Projekty koncepcyjne,
Projekty budowlane,
Projekty wykonawcze,
Projekty adaptacji,
Projekty warsztatowe,
Projekty technologiczne,
Projekty remontów i wzmocnień,
Inwentaryzacje,
Przedmiary i kosztorysy,
Charakterystyki energetyczne
Ekspertyzy, orzeczenia i opinie techniczne,

Na „miejscu”

Nadzór autorski,

Kierowanie budową,

Doradztwo techniczne,

Przeglądy techniczne budynków,   roczne i pięcioletnie,

Usługi inspektora nadzoru inwestorskiego,

Odbiór mieszkań i domów od dewelopera,